nieuwbouw onderwijsgebouw Stadskanaal

Op een geweldige locatie middenin een jaren 70 buurt, komen drie basisscholen en een peuterspeelzaal samen in een nieuw onderwijsgebouw aan de Acaciahage in Stadskanaal. Hiervoor worden twee bestaande scholen gesloopt en twee her bestemd of gesloopt. De locatie is een groene enclave met waterstromen, omringd door woningbouw uit de jaren 70. Inspelende op de landschappelijke kwaliteit, heeft het gebouw grote kappen die in de gevel doorlopen. Het programma is geplooid naar de situatie, waarbij de toegangen gemarkeerd worden door hoog opgaande metselwerk delen. Hiertoe is inspiratie gehaald uit de voorbeelden van de Amsterdamse school, die in Groningen op veel plekken te vinden zijn. De scholen hebben ieder een eigen vleugel, maar in de toekomst kan er ook dusdanig gewisseld en geschoven worden, dat er één school ontstaat. Het centrale hart van de school heeft een vide waarboven grote daklichten door 'lichtkanonnen' het zonlicht diep in het gebouw schiet. Het centrale deel heeft het speellokaal waar iedereen van gebruik kan maken en ook extra lokalen waar meer gedifferentieerd onderwijs gegeven kan worden.

Back to Top