woonhuis Wehl

Het boerenerf, clusterbebouwing rond een inrit, is als inspiratie genomen en omgekeerd toegepast. Op deze manier wordt het erf juist groen, in plaats dat er rondom het erf verharding groen ligt. Het ensemble bestaat uit een hoofdwoning met een schuur, aaneengeregen door stalen portalen die een verbindende functie hebben, maar ook de massa optisch vergroten om beter aan te sluiten met de grote schaal van het landschap.

Back to Top